24 December 2016

35. Boże Narodzenie / Christmas 2016

PL: Boże Narodzenie jest świętem człowieka. (...) Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Jeżeli nasze statystyki ludzkie, ludzkie katalogowania, ludzkie systemy polityczne, ekonomiczne i społeczne, zwykłe ludzkie możliwości nie potrafią zapewnić człowiekowi tego, aby mógł się narodzić, istnieć i działać jako jedyny i niepowtarzalny, wówczas to wszystko zapewnia mu Bóg. Dla Niego i wobec Niego człowiek jest zawsze jedyny i niepowtarzalny; jest kimś odwiecznie zamierzonym i odwiecznie wybranym, kimś powołanym i nazwanym własnym imieniem. 
Jan Paweł II, Boże Narodzenie 1978

ENG: Christmas is the feast of man. (...) If we celebrate with such solemnity the birth of Jesus, it is to bear witness that every human being somebody unique and unrepeatable. If our human statistics, human categories, human political, economic and social systems, and mere human possibilities fail to ensure that man can be born, live and act as one who is unique and unrepeatable, then all this is ensured by God. For God and before God, the human being is always unique and unrepeatable, somebody thought of and chosen from eternity, some called and identified by his own name. 
John Paul II, Christmas 1978
Boże Narodzenie / Christmas 2016
 Wzór aniołka - Martha Ess
Angel's pattern by Martha Ess

1 comment:

  1. Beautiful angel
    Wishing you and your family a happy Christmas

    ReplyDelete