WZORY / PATTERNS

PL: Wszystkie zamieszczone tutaj wzory są tylko do użytku prywatnego. Nie wyrażam zgody na ich ponowne publikacje w Internecie bez konsultacji ze mną ani na ich odsprzedawanie. Można natomiast tworzyć własne prace w oparciu o niżej zamieszczone wzory i umieszczać zdjęcia ukończonych prac w Internecie z odnośnikiem do doraexperiments.blogspot.com

ENG: These patterns are for personal use only.  Do not resell the patterns or post it on the Internet. You may tat this design and post pictures of the tatted / knitted pieces on the Internet. If you post your tatting / knitting, please include a link to doraexperiments.blogspot.com
Kolczyki Koła
The (ear)RingsKot
The Cat

Owca
The Scheep
Liście słonecznika
Sunflower leaves

No comments:

Post a Comment